Právny tím Advokátskej kancelárie TAX LAW, s. r. o. vykonáva obhajobu v trestnom konaní pri daňových trestných činoch.

Potrebujete pomôcť pri obhajobe daňového trestného činu?