Vyhnite sa nečakaným prekvapeniam. Rozšírte si obzory pomocou systematického prieskumu Due Diligence.

Vyhnite sa nečakaným prekvapeniam. Rozšírte si obzory pomocou systematického prieskumu Due Diligence.

Medzi dôležité činnosti každého biznisu patrí uzatváranie obchodných transakcií, zmlúv, či investícií. Čo by však malo týmto úkonom predchádzať?

Systematický prieskum Due Diligence je nevyhnutný pre akúkoľvek investíciu, či väčšiu transakciu. Často sa s ním môžeme stretnúť napríklad pri predaji alebo kúpe firmy. Hrá dôležitú úlohu pri hodnotení finančného zdravia a stability spoločnosti. Je to vlastne previerka, ktorá spočíva v hĺbkovej analýze dát druhej strany. Počas nej sa zaoberáme hodnotením finančných, právnych a prevádzkových informácií, čo je nevyhnutné pre posúdenie rizík a príležitostí potenciálnej transakcie či investície a ich vplyv na výslednú zmluvu či cenu.

Due Diligence je možné vykonať v rôznych oblastiach, najčastejšie to však je z právneho, finančného a daňového pohľadu. V skratke, čo nás v jednotlivých prípadoch zaujíma?

 1. Právne due diligence, alebo prieskum z právneho pohľadu nám pomáha identifikovať obmedzenia firmy, jej povinnosti, či skryté záväzky na základe previerky zhotovených zmlúv a právnych dokumentov.

  Oboznámenie sa s týmito skutočnosťami nám pomôže predchádzať pokutám z nedodržania zmluvných podmienok.

 2. Finančné due diligence, kladie dôraz predovšetkým na analýzy čistého dlhu, normalizovaného zisku (EBITDA) či pracovného kapitálu. Aby sme zaistili aktualitu informácií a lepší prehľad, je potrebné sledovať 2 až 3 finančné roky.

  Dané informácie sú vo výsledku dôležité pre účely kalkulácie kúpnej ceny a zodpovedajú otázky finančného due diligence, ako napríklad, aká je úroveň zisku a cash flow alebo či má firma dostatočný pracovný kapitál.

 3. Daňové due diligence sa zvyčajne vyhodnocuje spolu s finančným. Je to previerka daňových povinností v súlade s daňovou legislatívou. Pre zabezpečenie správnosti tejto kontroly môžu investori vyžadovať previerku resp. informácie až do 5 rokov retrospektívne.

  Cieľom je predovšetkým identifikovať riziko pokút a poplatkov na daniach.

Čo obsahuje tento proces?

Ako nakoniec vyzerá výsledok tejto previerky a čo sa z neho môžeme dozvedieť?

Na základe prieskumu due diligence sa následne vytvorí report. Tento report prehľadne opíše informácie zistené na základe analýz a zhodnotí riziká, ktoré je potrebné zvážiť pred investíciou či kúpou spoločnosti. Okrem záujmov firmy, je rovnako dôležitý i pre banky či poisťovne zúčastnené na akvizičnom konaní.

Z výsledného reportu môžeme zistiť:

 • Aká bola ziskovosť v sledovaných obdobiach, či je udržateľná a či sa situácia nezmenila na základe straty dôležitých klientov, odoberateľov či dodávateľov.
 • Môžeme posúdiť či nebolo problematické tieto informácie zistiť, či dáta a odpovede medzi sebou súhlasia a následne, či by sme nemali prehodnotiť našu dôveru v spoločnosť o ktorú sme mali záujem.
 • V neposlednom rade, vieme na základe daného reportu a spolupráce odhaliť i personálne problémy, skryté dlhy či súdne spory.

Tieto fakty vedia ovplyvniť výslednú zmluvu, či atraktivitu druhej strany pre investora alebo kupujúceho. Proces due diligence môže zainteresovaným stranám pomôcť zhodnotiť všetky riziká a ušetriť čas i peniaze, z tohto dôvodu je nezastupiteľný v dôležitých firemných rozhodnutiach.

Zaujímavosť nakoniec; ešte ste nepočuli o povolaní súvisiacom s due diligence? Kto to má teda na starosti?

Vytváraním podobných reportov sa zvyčajne zaoberajú právnici, účtovníci alebo finanční analytici. Avšak, často sú hľadaní i pracovníci s bližším zameraním priamo na pozíciu ‘‘due diligence specialist‘‘, teda odborníci na tento proces. Takýchto pozícií nie je veľa a sú poskytované spravidla väčšími firmami, no o to lepšie ohodnotenie zahŕňajú. Títo špecialisti väčšinou pracujú pre jednu zo zúčastnených strán, ale môžu byť i nezávislí a najatí aby poskytli objektívne posúdenie transakcie. Ak Vás baví práca v oblasti financií, práva či analýza dát a chcete sa stať jedineční vo svojom odbore, kariéra v oblasti due diligence ponúka skvelú príležitosť.

Ocitla sa i Vaša firma pred dôležitým rozhodnutím a je vo vašom záujme si pomocou due diligence preveriť druhú stranu? I s týmto si vie TaxLaw consult poradiť. Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek bližšie informácie. 


Zdroje : https://www.pwc.com/sk/sk/odborne-clanky/co-je-due-diligence-a-ake-informacie-by-malo-obsahovat.html

Článok spracovala Brigit Vachová

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.