V advokátskej kancelárii sa špecializujeme na daňové právo a najmä na oblasť daňovej kontroly.

O nás

S unikátnou myšlienkou prišiel zakladateľ advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD.

JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD

Advokátsku kanceláriu založil a stále vedie JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD., ktorý absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Svoje vzdelanie v oblasti ekonomiky, daní a bankovníctva si rozšíril absolvovaním Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ako synergiu vzdelania a praxe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. v odbore finančné a obchodné právo.

Počas svojej praxe pôsobil JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD., v prostredí spoločnosti Deloitte, na Úrade vlády SR, v súkromnom sektore doma i v zahraničí. Stál pri zakladaní a budovaní dvoch finančných inštitúcií, podieľal sa na rôznych medzinárodných projektoch a transakciách.

Vo svojej praxi sa zameriava na daňové a finančné právo, kde s vysokou odbornosťou radí klientom na Slovensku, v rámci Európskej únie, ako aj inde vo svete.

Email: taxlaw@taxlaw.sk

Telefón: 0948 889 312

Potrebujete pomôcť
pri daňovej kontrole?