Pre účtovníkov

Vážené kolegyne a vážení kolegovia z právnej, účtovnej a daňovo-poradenskej branže,

ako tím advokátskej kancelárie sme sa zamerali na procesné zastupovanie klientov v daňových konaniach a kontrolách. Zistili sme, že nemôžeme byť dokonalí vo všetkom, a preto sme sa sústredili práve na daňové konanie vo svojej procesnej a právnej podstate.

Váš klient musí mať pevný bod aj pri daňovej kontrole. Radi sa staneme ad hoc členom vášho tímu. Ak je to čo i len trochu možné, odporúčame sa našim klientom v iných právnych či účtovných veciach obrátiť na advokátov, daňových poradcov či účtovníkov. Vytvorili sme si tak veľmi kvalitnú sieť vzťahov s profesionálmi z oblasti práva, daňového poradenstva či účtovníctva, s ktorými sa na seba navzájom vždy môžeme obrátiť.

Tento prístup nám zabezpečuje priestor na neustále zdokonaľovanie sa v oblasti daňovej kontroly či v daňových konaniach. V žiadnom prípade sa nepúšťame do oblastí mimo nášho záujmu, teda mimo kontroly či daňového konania.

Naša špecializácia na daňové kontroly a konania nám priniesla profesionalitu, ktorá dáva garanciu našim partnerom z radov advokátov, daňových poradcov či účtovníkov. Naši partneri majú istotu, že sa venujeme len našej agende a nesnažíme sa zasahovať do ich vecí či bojovať o ich klientov. Naša služba spočíva vo veľmi presne definovaných úkonoch, ktoré sú odsúhlasené klientom, a po ich vykonaní sa naša spolupráca končí.

Oceňujeme spoluprácu, pri ktorej my prispejeme vedomosťami v oblasti správy daní, a zároveň môžeme konzultovať priamo a na rovinu s kolegami z iných oblastí práva, daní alebo účtovníctva.

Disponujeme širokou základňou vlastných daňových rozhodnutí, zároveň aj mapujeme vnútroštátne či zahraničné judikatúry. Sme zodpovedný a spoľahlivý partner pre advokátov, daňových poradcov a účtovníkov.

Nechajte svoje starosti ohľadom daňovej kontroly na nás. Kontaktujte nás pre viac informácií mailom na taxlaw@taxlaw.sk alebo telefonicky na 0948 889 312!

JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD.