Domov / daň

Značka: daň

Daňová kobra
Článok

Daňová kobra

Daňová kobra je spoločným projektom Finančnej správy SR a Národnej kriminálnej agentúry...

Daňová kontrola fyzickej osoby
Článok

Daňová kontrola fyzickej osoby

Kontrolou vo všeobecnosti rozumieme špecifický druh ľudskej činnosti, ktorej obsahom je porovnávanie daného a existujúceho stavu v určitej oblasti spoločenských...

Ako vyrobiť daňového podvodníka
Článok

Ako vyrobiť daňového podvodníka

Daňová kontrola je proces, ktorým daňový úrad alebo iná časť finančnej správy zistí či daňovník splnil zákonom stanovenú povinnosť...