Domov / medzinárodný obchod

Značka: medzinárodný obchod

Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode
Článok

Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode

Vstupom Slovenska do EÚ bol prijatý spoločný európsky systém pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Zároveň bol popritom implementovaný nový zákon č. 222/2004 Z. z.. Predtým sme sa s týmto pojmom nestretávali, pretože dovoz tovarov a služieb bol kontrolovaný colne a zahŕňal DPH. V tomto článku si teda priblížime samozdanenie v kontexte medzinárodného obchodu. Základné pojmy Predtým ako...