Ako nahlásiť číslo účtu na daňový úrad?

Ako nahlásiť číslo účtu na daňový úrad?

Podľa Daňového poriadku účinného od 1.1.2020 sa už neoznamujú od tohto dátumu správcovi dane čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb. Z tohto dôvodu už nie sú potrebné zo strany daňového subjektu daňovému úradu nahlasovať ani zmeny v bankových účtoch. Založenie alebo zrušenie bankového účtu podnikateľa totiž oznamuje daňovému úradu aj banka.

Späť k článkom