Daňová kontrola a hrozba väzenia: Prečo požiadať o pomoc advokáta?

Daňová kontrola a hrozba väzenia: Prečo požiadať o pomoc advokáta?

Ročne sa na Slovensku realizuje približne 8000 daňových kontrol (údaj za rok 2018). Ak uvažujeme čisto štatisticky, tak denne sa začne viac ako 21 kontrol. Z tohto počtu je až 66 % zameraných na kontroly daní z pridanej hodnoty, ktorá okrem finančných následkov môže mať aj trestnoprávny dopad. 

Zákon hovorí presne

Podľa § 277a Trestného zákona ten, kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na 4 až 10 rokov. 

Čo je neoprávnené uplatnenie?

Neoprávnené uplatnenie je také uplatnenie DPH, ktoré si subjekt uplatní na tovar alebo službu, ktorá nesúvisí s podnikaním. Ak si teda uplatní podnikateľ DPH na niečo, čo síce nadobudol alebo aj zaplatil ako podnikateľ, avšak táto vec či služba neslúži na jeho podnikanie, tak došlo k neoprávnenému uplatneniu.

Väzenie za daňový podvod

Ďalším znakom trestného činu daňového podvodu je väčší rozsah, teda akú hodnotu si daný subjekt uplatňuje. Trestný zákon definuje, že ide o sumu 2660 EUR. Ak teda daňový subjekt uplatní DPH vo výške 2660 EUR a viac na vec alebo službu, ktorá nesúvisí s jeho podnikaním, vystavuje sa hrozbe trestného stíhania a sankcii od 4 do 10 rokov odňatia slobody.

Ako to funguje v praxi?

Suma 2660 EUR je suma DPH, ktorá je pri základe 13 300 EUR, spolu s DPH ide o čiastku 15 960 EUR. Ak u Vás prebieha daňová kontrola, zrejme sa na nej zúčastňuje účtovník daňového subjektu. Len málokto si pri pojme daňová kontrola spomenie na advokáta. Je však potrebné sa zamyslieť nad podstatou daňovej kontroly. Ide o čisto formalistický proces – fakty preukazuje správca dane, daňový subjekt si má strážiť len svoje práva. 

Pokiaľ dôjde k situácii, že správca dane počas kontroly „vyhodí“ uplatnenú DPH na sumu 2660 EUR a viac, nastávajú dve situácie – uznanie alebo odvolanie. Daňový subjekt, ak išlo o nadmerný odpočet, musí predmetnú sumu vrátiť. Ak išlo o daň v inej výške, musí daň doplatiť. 

Ako väčšinou končia daňové kontroly?

V praxi sa daňový subjekt často rozhodne záver správcu dane bez ďalšieho uznať a predmetnú sumu uhradí. Robí sa to preto, lebo daňový subjekt si nechce pohnevať správcu, alebo je mu pohodlnejšie zaplatiť, ako sa naťahovať ďalej. Zväčša sa tak robí aj na odporúčanie účtovníka. 

Očami trestného práva

Ak sa na situáciu pozrieme ako na trestný čin podľa § 277a, získame nový pohľad na problém. Pokiaľ daňový subjekt uznal, že si uplatnil DPH neoprávnene a ešte aj uhradil túto sumu, tak sa vlastne priznal k trestnému činu. Sám, bez akéhokoľvek nátlaku, akejkoľvek objektívnej situácie, sa práve podnikateľ priznal k spáchaniu trestného činu. 

Správca dane skôr alebo neskôr takto vyhodnotený spis prepošle orgánom činným v trestnom konaní a tie začnú konať. Vec je jasná, ku skutku došlo, je jasné kto ho spravil, dokonca sa tá osoba aj priznala a vyšetrovateľovi nič nebráni v ďalšom postupe.

Nechýba tu niečo? No chýba. Chýba tu právo, chýba tu zákon. Chýba tu presne to, čomu sa venujeme my z www.taxlaw.sk. Ako advokáti sa špecializujeme práve na daňovú kontrolu. Je našou úlohou od počiatku až do konca strážiť, aby bol dodržiavaný zákon a aby sa nestalo niečo také, že sa klient bezdôvodne dozná k trestnému činu.  

Situácii, kedy sa takto daňový subjekt dostal do trestnoprávnych patálií len tým, že sa nechcel dohadovať so správcom dane, je v ostatnej dobe neúrekom.

Prečo požiadať o pomoc advokáta?

Proces daňovej kontroly je veľmi formalizovaný proces a ak daňový subjekt nepozná všetky svoje práva, môže sa dostať do veľmi nepríjemných situácií. My sme sa rozhodli našu advokátsku kanceláriu zamerať výhradne na daňové kontroly, pretože vidíme, že daňové subjekty sú vystavené napospas nespravodlivosti. Už niekoľko rokov zastupujeme klientov pri daňových kontrolách od začatia kontroly často až po súdne konanie. 

Je lepšie mať pri kontrole advokáta, ako potom rozmýšľať cez mreže, čo sa vlastne stalo.

JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD

Advokát

Sledujte nás aj na našom FB, aby Vám nič neuniklo. Ďaľšie články nájdete tu.

Späť k článkom