Ako napísať podnet na daňový úrad?

Ako napísať podnet na daňový úrad?

V prípade, ak máte záujem podať podnet alebo sťažnosť na akýkoľvek orgán finančnej správy, je tak možné urobiť prostredníctvom formulára na web stránke financnasprava.sk v časti podnety a sťažnosti. Takto je možné podať akýkoľvek podnet, sťažnosť týkajúcu sa konania orgánov, upozornenie na nedostatky v činnosti zamestnancov, ale aj podnety týkajúce sa trestnej činnosti. V prípade už konkrétnych podaní týkajúcich sa napríklad daňového priznania alebo kontroly, Daňový poriadok určuje kto má povinnosť doručovať elektronicky (ide o väčšinu podnikateľských subjektov). Každé podanie sa posudzuje podľa obsahu, nie len z pohľadu formy.

Späť k článkom