Ako podať žiadosť na daňový úrad elektronicky?

Ako podať žiadosť na daňový úrad elektronicky?

Finančná správa umožňuje daňovým subjektom realizovať podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane. Pre získanie prístupu k elektronickým službám je nevyhnutnou podmienkou registrácia na portáli https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal a následná autorizácia. Následne môže daňový subjekt elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom), aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), alebo je možné komunikovať aj prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. Finančná správa vyvinula aj aplikáciu eDANE, ktorá slúži na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou a na vypĺňanie a odosielanie tlačív.

Späť k článkom