Daňová kontrola: Čo robiť v prípade, ak o vás rozhodol daňový úrad nezákonne?

Daňová kontrola: Čo robiť v prípade, ak o vás rozhodol daňový úrad nezákonne?

Ako každá inštitúcia, i finančná správa s jej jednotlivými daňovými úradmi nie je bezchybná. Nie každá jej daňová kontrola je oprávnená, a nie každé rozhodnutie je v súlade so zákonom. V tomto článku sa dozviete, čo by ste mali robiť, ak o vás daňový úrad rozhodol nezákonne.

Predstavte si situáciu:

Ste podnikateľ a daňový úrad vás v rámci vášho podnikania dorubil na dani, poprípade vám odoprel právo na odpočítanie dane. Túto skutočnosť ste sa vy dozvedeli z dokumentu rozhodnutia alebo protokolu o daňovej kontrole. Zároveň sa z tohto dokumentu dozvedáte, že daňový úrad tak konal na základe zistenia pochybenia u vášho dodávateľa, subdodávateľa alebo odberateľa. 

Pýtate sa, uhradiť alebo neuhradiť?

Tu je dôležité na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, čo sa v skutočnosti stalo. Daňový úrad v rámci vykonávania daňovej kontroly zistil pochybenie u vášho odberateľa alebo dodávateľa. Môžeme povedať, že daňový úrad vykonal výsluch alebo miestne zisťovanie.

Ak však takéto niečo vykonal, tak podľa §45 ods.1 písmena D máte vy plné právo o takomto úkone vedieť. Máte právo o ňom vedieť preto, aby ste sa mohli vyjadriť k forme vykonania tohto dôkazu ako aj k jeho obsahu. To vám musí daňový úrad umožniť. Keď vám to neumožní, tento dôkaz nemôže považovať za zákonne vykonaný a následné rozhodnutie na základe tohto dôkazu je nezákonné. Čiže správca dane v tomto prípade absolútne porušil vaše práva a snaží sa vás dorubiť.

Inými slovami, ide vám odčerpať prostriedky z vášho podnikania na základe nezákonného dôvodu.

Odporúčanie

Ak v ruke držíte rozhodnutie daňového úradu, s ktorým sa nestotožňujete alebo ktorému nerozumiete, tak vedzte, že nie ste sami. Je úplne na mieste skontrolovať, či daňový úrad dodržal vaše práva a nie ste trestaný nezákonne.

V takomto prípade je tu pre vás advokátska kancelária Taxlaw. Ak máte právny problém ohľadom daní či účtovníctva alebo vám hrozí daňová kontrola bezprostredne nás kontaktujte. My prevezmeme vaše zastúpenie a budeme za vami stáť až do posledného odseku zákona a vášho ústavného práva. Pretože spravodlivosť je pre nás na prvom mieste.

Viac článkov aj na tému daňová kontrola nájdete tu.

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.