Kedy môže prísť daňová kontrola?

Kedy môže prísť daňová kontrola?

Správcovia dane využívajú v rámci pátracej činnosti rôzne ekonomické ukazovatele ziskovosti, pri ktorých vychádzajú z údajov, ktoré poskytneme štátu, ako aj z verejne dostupných zdrojov informácií. V prípade, ak sa správcovi dane výška vašich príjmov zdá nízka alebo výška vykázanej straty privysoká, je šanca, že vám bude začatá daňová kontrola. Daňová kontrola však môže začať aj na základe medializovaných informácií, ako aj na základe anonymného oznámenia. Daňová kontrola sa vykonáva až po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie na podávanie daňových priznaní, a to z toho dôvodu, že dovtedy je možnosť na podanie opravného daňového priznania.

Späť k článkom