Ako overiť platcu DPH?

Ako overiť platcu DPH?

Na overenie slúži elektronický systém VIES, ktorý umožňuje prenos informácii týkajúcich sa registrácie k DPH v rámci Európskej únie (tzv. overovanie platnosti DIČ k DPH). Platné DIČ pro účely DPH (IČ DPH) musí byť uvádzané na faktúre a tiež v súhrnnom hlásení.

Pre overovanie platnosti IČ DPH platiteľom DPH z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ (vrátane Slovenskej republiky) slúži stránka Európskej Komisie.

Späť k článkom