Našou výhodou sú dlhoročné skúsenosti a úzka špecializácia na daňové kontroly a obhajobu v trestnom konaní.

0 aktívnych daňových kontrol
0+ rokov praxe daňového advokáta
0+ realizovaných prípadov

S dlhoročným praktickým, ako aj akademickým pôsobením, doma aj v zahraničí. Náš tím tvoria právnici, ekonómovia a účtovníci. Problematiku daní riešime pre domácich aj zahraničných klientov. Naše právne poradenstvo je výsledkom veľmi odbornej právnej, ako aj ekonomickej analýzy celého tímu. Vďaka schopnosti pozerať sa na veci tak z právnej, ako aj ekonomickej stránky vieme dodať klientovi maximálne efektívnu službu.

Náš tím  tvorí 10 profesionálov, ktorí spolupracujú na každom prípade a vďaka tomu je sila vášho zastúpenia naozaj veľká.

 

Náš tím sa už vyše 15 rokov profiluje  na daňové kontroly a zastupovanie klientov pri ich výkone u správcu dane. V súčasnosti máme cca 200 aktívnych daňových kontrol po celom Slovensku. Pri týchto kontrolách sme sa stretli s obrovským spektrom problémov či otázok. Pri našej práci využívame poznatky z praxe, zákonov, ako aj z rozhodnutí súdov doma či v zahraničí, o ktoré opierame naše stratégie.

Už 3 roky sme sa pri daňových kontrolách nestretli s otázkou alebo problémom, ktoré by sme predtým neriešili.

Voči správcovi dane na všetkých stupňoch – finančná správa, finančné riaditeľstvo či súdy.

Zastupujeme klientov na území celého Slovenska a zároveň sme prítomní aj na úkonoch v zahraničí, keď dochádza k medzinárodným dožiadaniam.

Zastupujeme klientov pri daňových kontrolách pred všetkými daňovými úradmi na území Slovenskej republiky.

Tak, aby ho vaši účtovníci mali vždy k dispozícii. Počas zastupovania klienta sa stáva, že je nutné mať k dispozícii celé jeho účtovníctvo u nás. Vždy však vieme komunikovať s vaším účtovným oddelením tak, ako keby ste ho mali stále pri sebe.

Ak je vaše účtovníctvo v advokátskom spise, je chránené advokátskou mlčanlivosťou.

Potrebujete pomôcť
pri daňovej kontrole?