Domov / Tips

Kategória: Tips

Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode
Článok

Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode

Vstupom Slovenska do EÚ bol prijatý spoločný európsky systém pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Zároveň bol popritom implementovaný nový zákon č. 222/2004 Z. z.. Predtým sme sa s týmto pojmom nestretávali, pretože dovoz tovarov a služieb bol kontrolovaný colne a zahŕňal DPH. V tomto článku si teda priblížime samozdanenie v kontexte medzinárodného obchodu. Základné pojmy Predtým ako...

Daňová exekúcia
Článok

Daňová exekúcia

Kto je daňový exekútor, kedy Vás môže navštíviť a ako predchádzať finančným problémom? Všetko na tému daňová exekúcia. Daňová kontrola a daňová exekúcia sú dva odlišné pojmy. Daňová kontrola je proces, v ktorom daňový úrad skúma a overuje daňové záznamy a dokumenty daňovníka alebo firmy (bližšie sme sa tejto problematike venovali v predchádzajúcich článkoch Daňová kontrola a...