Čo je to due diligence? Vyhnite sa nečakaným prekvapeniam!

Čo je to due diligence? Vyhnite sa nečakaným prekvapeniam!

Medzi dôležité činnosti každého biznisu patrí uzatváranie obchodných transakcií, zmlúv, či investícií. Čo by však malo týmto úkonom predchádzať?

Prieskum due diligence je nevyhnutný pre akúkoľvek investíciu, či väčšiu transakciu. Môžeme sa s ním stretnúť pri predaji alebo kúpe firmy. Hrá dôležitú úlohu pri hodnotení finančného zdravia a stability spoločnosti. Je to vlastne previerka, ktorá spočíva v hĺbkovej analýze dát druhej strany. Počas nej sa zaoberáme hodnotením finančných, právnych a prevádzkových informácií. Je to nevyhnutné pre posúdenie rizík a príležitostí potenciálnej transakcie či investície a ich vplyv na výslednú zmluvu či cenu.

Due diligence je možné vykonať v rôznych oblastiach. Najčastejšie z právneho, finančného a daňového pohľadu.

  • Právne due diligence – prieskum z právneho pohľadu. Pomáha identifikovať obmedzenia firmy, jej povinnosti či skryté záväzky. A to na základe previerky zhotovených zmlúv a právnych dokumentov. To nám pomôže predchádzať pokutám z nedodržania zmluvných podmienok. 
  • Finančné due diligence – tento prieskum kladie dôraz predovšetkým na analýzy čistého dlhu, normalizovaného zisku (EBITDA) či pracovného kapitálu. Aby sme zaistili aktualitu informácií a lepší prehľad, je potrebné sledovať 2 až 3 finančné roky. Dané informácie sú vo výsledku dôležité pre účely kalkulácie kúpnej ceny. Rovnako zodpovedajú otázky finančného due diligence. A to napríklad, aká je úroveň zisku a cash flow alebo či má firma dostatočný pracovný kapitál.
  • Daňové due diligence – zvyčajne sa vyhodnocuje spolu s finančným due diligence. Je to previerka daňových povinností v súlade s daňovou legislatívou. Pre zabezpečenie správnosti tejto kontroly môžu investori vyžadovať previerku resp. informácie až do 5 rokov retrospektívne. Cieľom je predovšetkým identifikovať riziko pokút a poplatkov na daniach.
due diligence
Čo tento proces obsahuje?

Ako nakoniec vyzerá výsledok tejto previerky a čo sa z neho môžeme dozvedieť?

Na základe prieskumu due diligence sa následne vytvorí report. Tento report prehľadne opíše informácie zistené na základe analýz. Zároveň i zhodnotí riziká, ktoré je potrebné zvážiť pred investíciou či kúpou. Okrem záujmov firmy, je rovnako dôležitý i pre banky či poisťovne zúčastnené na akvizičnom konaní.

Z výsledného reportu môžeme zistiť:

  • Aká bola ziskovosť v sledovaných obdobiach. Či je udržateľná a či sa situácia nezmenila na základe straty dôležitých klientov, odoberateľov či dodávateľov.
  • Môžeme posúdiť, či nebolo problematické tieto informácie zistiť. Rovnako, či dáta a odpovede medzi sebou navzájom súhlasia. A následne, či by sme nemali prehodnotiť našu dôveru v spoločnosť o ktorú sme mali záujem.
  • Na základe daného reportu vieme odhaliť i personálne problémy, skryté dlhy či súdne spory.

Tieto fakty vedia ovplyvniť výslednú zmluvu, či atraktivitu druhej strany pre investora alebo kupujúceho. Proces due diligence môže zainteresovaným stranám pomôcť zhodnotiť všetky riziká a ušetriť čas i peniaze. Z tohto dôvodu je nezastupiteľný v dôležitých firemných rozhodnutiach.

Zaujímavosť: Počuli ste už o povolaní súvisiacom s due diligence?

Vytváraním podobných reportov sa zvyčajne zaoberajú právnici, účtovníci alebo finanční analytici. Avšak, často sú hľadaní i pracovníci s bližším zameraním priamo na pozíciu ‘‘due diligence špecialista‘‘, teda odborníci na tento proces. Takýchto pozícií nie je veľa a sú často poskytované väčšími firmami. No o to lepšie ohodnotenie zahŕňajú. Títo špecialisti väčšinou pracujú pre jednu zo strán, ale môžu byť i nezávislí a najatí aby poskytli objektívne posúdenie transakcie. Preto ak Vás baví práca v oblasti financií, práva či analýza dát a chcete sa stať jedineční vo svojom odbore, kariéra v oblasti due diligence ponúka skvelú príležitosť.


Ocitla sa i Vaša firma pred dôležitým rozhodnutím a chcete si pomocou due diligence preveriť druhú stranu? I s týmto si vie Taxlaw consult poradiť. Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek bližšie informácie. 


Zdroj:https://www.pwc.com/sk/sk/odborne-clanky/co-je-due-diligence-a-ake-informacie-by-malo-obsahovat.html

Článok spracovala Brigita Vachová.


Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.