nočné a víkendové práce

Nové príplatky za prácu: Mzdové zvýhodnenie platné od 1. Júna 2023

Slováci sa môžu cez leto okrem tepla a dovolenky tešiť i na príplatky za prácu počas víkendov, sviatkov či nočnú prácu. Aké zmeny nás čakajú?

Od 1. Júna 2023 vstúpil do platnosti zákon č. 1/2023 Z. z. Tento zákon mení ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení. Tieto zvýhodnenia sú pridelené za prácu v neštandardnom čase či za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Koho sa táto zmena týka?

Tento zákon ovplyvňuje nielen zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere, ale týka sa i práce vykonávanej na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tzn. i dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.

Čo tento zákon mení? Aké príplatky môžete dostať?

Novela Zákonníka práce zvyšuje sumu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, nočnú prácu, sumu mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a sumu náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku. Okrem toho taktiež mení filozofiu výpočtu týchto súm.

Dané mzdové zvýhodnenia sú v súčasnosti určené pevnou čiastkou a to,

  • za hodinu práce v sobotu je momentálne mzdové zvýhodnenie dané vo výške 1,79eur,
  • za hodinu práce v nedeľu zamestnanci v súčasnosti dostanú zvýhodnenie vo výške 3,58eur,
  • za hodinu nočnej práce je udelená fixná suma v hodnote 1,43eur a pri rizikovej práci 1,79eur.

Avšak po implikácii nasledovného zákona od 1. júla tohto roka, sú tieto zvýhodnenia naviazané na sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu, a to nasledovne:

  • za hodinu práce v sobotu bude mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50% minimálnej hodinovej mzdy, resp. v osobitnom prípade najmenej v sume 45 %.
  • za hodinu práce v nedeľu bude mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100% minimálnej hodinovej mzdy, ak je práca v nedeľu vykonávaná pravidelne najmenej 90% minimálnej hodinovej mzdy.
  • za nočnú prácu bude mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 40% minimálnej hodinovej mzdy, ak ide o rizikovú prácu najmenej v hodnote 50% minimálnej hodinovej mzdy.

Aká je minimálna mzda pre rok 2023?

Minimálna mzda pre aktuálny kalendárny rok bola ustanovená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to oznámením č. 300/2022 Z. z., ktoré určuje:

  • mesačnú minimálnu mzdu 700eur pre zamestnancov odmeňovaných mesačne
  • hodinovú minimálnu mzdu 4,023eur za každú odpracovanú hodinu

Na základe takto stanovenej minimálnej mzdy sa pomocou danej percentuálnej sadzby každému zamestnancovi sa vyrátajú jeho príplatky za prácu v neštandardný čas.

príplatky, extra money

Zdroje : https://www.ip.gov.sk/nove-sumy-mzdovych-zvyhodneni-od-1-juna-2023/

Neváhajte nás kontaktovať a písať nám Vaše otázky i dotazy na taxlaw@taxlaw.sk.

Spracovala Brigita Vachová

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.