Ako zistím príslušný daňový úrad?

Ako zistím príslušný daňový úrad?

Zistenie príslušnosti daňového úradu patrí medzi verejne dostupné elektronické služby. Ide o služby, ktoré sú finančnou správou poskytované prostredníctvom portálu https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost všetkým jeho návštevníkom bez potreby registrácie alebo autorizácie. Vstupom pre túto službu je zadaná obec alebo poštové smerové číslo (PSČ).

Z hľadiska vecnej príslušnosti zväčša ide o daňový úrad v mieste sídla spoločnosti alebo trvalého pobytu.

Späť k článkom